Touch Light | Erbium Fractional
5297
product-template-default,single,single-product,postid-5297,theme-bridge,woocommerce,woocommerce-page,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Shop

Erbium Fractional

$10,000

Erbium laser 1550nm to remove stretch marks, pigmentation and other skin problems

2 years warranty

Monthly maintenance

Free education

SKU: 0026-1 Categories: , ,
Description

ERBIUM FRACTIONAL

Fractional erbium laser for ablative and non-ablative effects with a wavelength of 1550 nm for lifting and rejuvenating the skin, smoothing wrinkles, removing scars, scars, stretch marks, treating acne, eliminating various types of pigmentation and other superficial defects, narrowing enlarged pores, restoring hair growth on the head …

  • In the process of working with an erbium laser, you can use two methods of using coherent radiation – rejuvenation and laser resurfacing, which are based on the use of 1550 nm waves with different energy levels.
  • Rejuvenation using a fractional erbium laser is carried out due to the thermolysis of the cells of the subdermal layer. As a result of exposure to cells, there is a sharp reduction in the length of old protein fibers with their subsequent replacement with new collagen structures, which provide rejuvenating and lifting effects without damaging the surface of the skin. At the same time, all biological processes in cells are stimulated, which provides a complex long-term rejuvenating effect.
  • Also, laser exposure can stimulate hair restoration on the treated areas of the head. Laser resurfacing is based on the ability of an intense fractional erbium laser beam to instantly evaporate moisture from the surface layer of cells with a thickness of 1 micron. The result of the impact is a gradual smoothing of the skin, smoothing of wrinkles, scar tissue and stretch marks, removal of various cosmetic imperfections.

Erbium Fractional

$10,000

Ербіевий лазер 1550 нм для видалення розтяжок, пігментації та інших проблем шкіри

2 роки гарантії
Щомісячне технічне обслуговування
Безкоштовне навчання

Description

ERBIUM FRACTIONAL

Фракційний ербієвий лазер для аблятівного і неаблятівного впливу з довжиною хвилі 1550 нм для ліфтингу і омолодження шкіри, розгладжування зморшок, видалення рубців, шрамів, розтяжок, лікування акне, усунення різних видів пігментації та інших поверхневих дефектів, звуження розширених пор, відновлення росту волосся на голові .

  • У процесі роботи з ербіевим лазером можна використовувати дві методики застосування когерентного випромінювання – омолодження і лазерне шліфування, в основі яких лежить застосування хвиль 1550 нм з різними рівнями енергії.
  • Омолодження із застосуванням фракційного ербіевого лазера здійснюється за рахунок термолиза клітин субдермальних шару. В результаті впливу на клітини відбувається різке скорочення довжини старих білкових волокон з їх подальшим заміщенням новими колагеновими структурами, які забезпечують омолоджуючий і ліфтинговий ефекти без пошкодження поверхні шкірного покриву. Одночасно здійснюється стимуляція всіх біологічних процесів в клітинах, що забезпечує комплексний довготривалий омолоджуючий ефект.
  • Також лазерна дія здатне стимулювати на оброблених ділянках голови відновлення волосяного покриву. Лазерна шліфовка базується на здатності інтенсивного променя фракційного ербіевого лазера моментально випаровувати вологу з поверхневого шару клітин товщиною 1 мкм. Результатом впливу є поступове вирівнювання шкіри, згладжування зморшок, рубцевої тканини і розтяжок, видалення різних косметологічних недоліків.