Touch Light | HIFU SMAS Lifting – Dusonic – SNJ
3768
post-template-default,single,single-post,postid-3768,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

HIFU SMAS Lifting – Dusonic – SNJ

HIFU SMAS Lifting – Dusonic – SNJ

Якісне та високоефективне обладнання – це запорука успіху у будь-якій галузі, але в косметології воно є просто життєво необхідним, адже його
робота тісно пов’язана зі здоров’ям та красою пацієнта. Сьогодні існує безліч методів омолоджування та розв’язання косметологічних проблем, серед яких особливо слід відзначити HIFU Smas Lifting – підтяжку шкіри за допомогою ультразвуку високої інтенсивності.

Переваги СМАС-ліфтингу HIFU

• За своєю ефективністю він може бути порівнянним із пластичною хірургією, але не вимагає інвазійного втручання.
• Така процедура вимагає мінімум догляду після її проведення.
• Накопичувальний ефект після обробки ультразвуковим СМАС- ліфтингом сягає 6 місяців, протягом яких шкіра підтягується та стає гладкішою та більш пружною.
• Це досить швидка процедура, яка не потребує підготовчих заходів. Всього за пару годин досягається вражаючий результат, який помітно одразу ж після проведення.
• Використовувати СМАС ліфтинг можна для різних зон тіла, як жінкам, так і чоловікам.
• Він має мінімум протипоказань та підходить для розв’язання декількох косметологічних проблем водночас.

Виняткові якості HIFU ліфтингу роблять його дуже популярним серед пацієнтів косметологічних клінік. І, щоб забезпечити собі стабільний приплив клієнтів та урізноманітнити власний перелік послуг, варто купити косметологічні апарати, які здійснюють подібну процедуру ультразвукової підтяжки обличчя і тіла.

Апарати HIFU SMAS Dusonic: чому вони – кращі?

Сама ідея HIFU SMAS ліфтингу виникла в Південній Кореї, тому не дивно, що саме корейські виробники стали законодавцями рівня якості для ультразвукового косметологічного обладнання.

Серед корейських апаратів для масажу та ліфтингу саме Dusonic став зразком передових технологій. Причин тому декілька:
• У цьому обладнанні реалізована революційна технологія BIFU – обробка подвійним ультразвуком під час однієї процедури.
• Для проведення процедури в апараті використовується два маніпулятори (основний – з мультиімпульсами 4,5 / 3 мм для підтяжки обличчя, спеціальний – з одиничним імпульсом 4,5 / 3 мм для рельєфних зон та невеликих ділянок).
• Компактний дизайн та невелика вага апарату дозволяє встановити його навіть на обмеженому просторі.
Апарат для СМАС ліфтингу ультразвукового Dusonic є ефективним одразу в декількох напрямках:
• Він відмінно підтягує шкіру та робить її більш пружною;
• Він розгладжує зморшки;
• Він здійснює підтяжку зони брів;
• Він стимулює запуск процесу вироблення власного колагену і омолодження;
• Він підвищує еластичність шкіри.
Все це в одному апараті! При цьому купити косметологічні апарати Dusonic в Україні можна на дуже вигідних умовах.

Устаткування для HIFU SMAS з Кореї від Touchlight

Щоб замовити оригінальний апарат Dusonic з усіма сертифікатами якості, звертайтеся в компанію Touchlight. Ми поставляємо краще корейське обладнання для косметології прямо від виробника. У нас ви можете купити обладнання для масажу та ліфтингу за найкращими цінами, до того ж ми надаємо гарантію на всі види апаратів. Ми працюємо по всій Україні: купити апарати можна в Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах. При цьому ціни на Dusonic в нашій компанії дуже доступні. До того ж, подібне вкладення швидко окупається внаслідок припливу клієнтів: висока ефективність і простота роботи з HIFU-системою Dusonic дозволять вам збільшити число пацієнтів, а, як наслідок – збільшити й ваш прибуток. З нами ви забезпечите свій салон кращим обладнанням і зможете проводити широкий спектр процедур ультразвукового ліфтингу для своїх пацієнтів. 

HIFU SMAS Lifting – Dusonic – SNJ

HIFU SMAS Lifting – Dusonic – SNJ

High-quality and high-performance equipment is the key to success in any industry, but in cosmetology it is simply vital because its work is closely related to the health and beauty of the patient. Today, there are many methods of rejuvenation and solution of cosmetic problems, among which HIFU Smas Lifting is particularly notable – it’s skin tightening with the help of high-intensity ultrasound.

Advantages of SMAS-lifting HIFU

• In terms of its effectiveness, it is comparable to plastic surgery but does not require invasive intervention.
• This procedure requires a minimum of care after it.
• The cumulative effect after treatment with ultrasound SMAS-lifting reaches 6 months, during which the skin tightens and becomes smoother.
• This is a quick procedure that does not require preparatory activities. In just a couple of hours, an impressive result is achieved, which is visible immediately after the performance.
• The use of SMAS lifting is possible for different areas of the body, both women and men.
• It has a minimum of contraindications and is suitable for solving several cosmetic problems at once.

The impressive advantages of lifting HIFU make it very popular and in demand among patients of cosmetology clinics. And, in order to secure a steady influx of
customers and diversify your own list of services, you should buy beauty equipment that carries out a similar procedure of the ultrasonic face and body lifting.

HIFU SMAS Dusonic Devices: Why Are They Considered The Best?

The very idea of ​​a HIFU SMAS lifting originated in South Korea, so it is not surprising that the Korean manufacturers themselves have become the legislators of
the quality level for ultrasound cosmetic equipment. And among the Korean devices for massage and lifting, it was Dusonic who became
a model of advanced technology.

There are several reasons for this:

• This equipment implements a revolutionary BIFU technology – bi-ultrasound treatment during one procedure.
• For the procedure, the device uses two different handpieces (the main one – with 4.5 / 3 mm multi-pulses for a facelift, a special one – with a 4.5 / 3 mm single impulse for the relief zones and small areas).
• Compact design and low weight of the device allows you to install it even in tightspaces.
The device for SMAS lifting ultrasonic Dusonic is effective in several directions at once:
• It perfectly tightens the skin and makes it more elastic;
• It smoothes wrinkles;
• It performs a brow lift;
• It stimulates the start of the process of collagen production and rejuvenation;
• It improves skin elasticity.
All this in one machine! At the same time, you can buy cosmetology devices Dusonic in Ukraine on very favourable terms.

HIFU SMAS Equipment From Korea From Touchlight Company

To order an original Dusonic device with all quality certificates, contact the Touchlight company. We supply the best Korean equipment for cosmetology straight
from the manufacturer. With us you can buy equipment for massage and lifting at the best prices, besides we provide a guarantee for all types of devices.We work across all Ukraine: it is possible to buy devices in Kyiv, Kharkov, Dnieper and other cities. The prices for Dusonic in our company are very affordable. In addition, such an investment quickly pays off due to the influx of customers: the high efficiency and ease of working with the Dusonic HIFU system will allow you to increase the number of patients, and hence your profit. With us, you will provide your salon with the best equipment and will be able to conduct a wide range of ultrasound lifting procedures for your patients.